O nama - osnovni podaci

Puni naziv poduzeća: ULJANIK Tvornica električnih strojeva i uređaja, dioničko društvo
Skraćeni naziv poduzeća: ULJANIK TESU d.d.
Sjedište
poduzeća: Flaciusova 1, 52100 Pula, Republika Hrvatska
Trgovački sud u Pazinu MBS:
040018680
Porezni broj MB:
03229319
OIB:
45119436874

Računi u bankama:

Temeljni kapital: 12.947.000,00 HRK  podijeljen u 129.474 dionica nominalne vrijednosti 100,00 HRK

Uprava:

Predsjednik Nadzornog odbora: Đino Šverko

Telefon: +385 (0)52 374 402
Fax:
+385 (0)52 374 525
E-mail: uljanik-tesu@uljanik.hr
Web: www.tesu.uljanik.hr

 

Misija

Naša misija je razvijanje i održavanje poslovnih odnosa s domaćim i stranim partnerima osiguravajući visoki standard kvalitete iz područja proizvodnje generatora i električnih uređaja koji se temelje na dugogodišnjem znanju i tradiciji, te snažnoj društvenoj odgovornosti i povjerenju u uspješnu provedbu svih poslova. Svi proizvodi se isporučuju u dogovorenom roku sa ispunjenim zahtjevima kvalitete te po konkurentnim cijenama proizvoda i usluga i savjesnim nadzorom i upravljanjem nad svim vrstama troškova kako bi omogućili dugoročno poslovanje bez gubitka.

Vizija

Vizija Uljanik TESU d.d. je razvoj i proizvodnja novih proizvoda, pružanje usluga, kontinuirano ulaganje u postojeća  i nova tržišta, te edukacija zaposlenika, a sve na osnovama dugogodišnje tradicije znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti.

Vlasnička struktura

Povijest

Politika kvalitete